daotao.hnue.edu.vn

Phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ UniSoft - Thiên An

Đăng nhập TRANG CHỦ CT ĐÀOTẠO LỊCH ĐĂNG KÝ HỌC HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DIỄN ĐÀN TRANG SINH VIÊN TRANG CÁN BỘ TRANG GIÁO VIÊN Thông báo về việc nhập điểm các môn chung HK2 2012-2013 Hiện nay nhà trường hoàn thành nhập điểm các môn chung HK2 năm họ


Updated 107 days, 3 hours, 40 minutes Ago ( Update )

Ranking info

 • Google pagerank :
  5
 • Alexa rank :
  258,016

Domain info

 • Domain name :
  daotao.hnue.edu.vn
  Length : 11 characters
 • Subdomain :
  daotao.hnue.edu.vn is sub domain of hnue.edu.vn
 • Favicon :

Site parameters of daotao.hnue.edu.vn

 • Estimate Visitor :
  486 - 729
 • Speed site :
  1.36 Seconds
 • Domain Age :
 • Charset :
  utf-8
 • WOT :
 • Page speed :

Site info of daotao.hnue.edu.vn

About site

 • Programming Language :
  ASP.NET
 • Web server :
  Microsoft-IIS/7.0
 • Javascript library :
 • IP Address :
 • Google Analytic :
 • Google Adsense :

Results for hnue.edu.vn:

hnue.edu.vn domain is not supported


More detail whois daotao.hnue.edu.vn

; <<>> DiG 9.3.6-P1-RedHat-9.3.6-20.P1.el5 <<>> daotao.hnue.edu.vn
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 35147
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;daotao.hnue.edu.vn. IN A

;; ANSWER SECTION:
daotao.hnue.edu.vn. 3600 IN A 210.245.2.241

;; Query time: 323 msec
;; SERVER: 209.172.41.202#53(209.172.41.202)
;; WHEN: Fri Aug 17 08:21:33 2012
;; MSG SIZE rcvd: 52

Server: 209.172.41.202
Address: 209.172.41.202#53

Non-authoritative answer:
Name: daotao.hnue.edu.vn
Address: 210.245.2.241


Results for 210.245.2.241:

% [whois.apnic.net]
% Whois data copyright terms  http://www.apnic.net/db/dbcopyright.html

% Information related to '210.245.2.240 - 210.245.2.255'

inetnum:    210.245.2.240 - 210.245.2.255
netname:    GENERALELECTRONICS-NET
country:    VN
descr:     Vietnam General Electronics Corporation
descr:     7th Floor, Central House, 31 Hai Ba Trung, Ha Noi
admin-c:    AH20-AP
tech-c:     AH20-AP
status:     ASSIGNED NON-PORTABLE
changed:     20031024
mnt-by:     VNPT
source:     APNIC

person:     Anh Huy
nic-hdl:    AH20-AP
e-mail:     
address:    Vietnam General Electronics Corporation
address:    7th Floor, Central House, 31 Hai Ba Trung, Ha Noi
phone:     +84-4-8251017
fax-no:     +84-4-8250551
country:    VN
changed:     20031024
mnt-by:     MAINT-VN-FPT
source:     APNIC

% This query was served by the APNIC Whois Service version 1.69.1-APNICv1r0 (WHOIS4)

Site Seo

 • Tag :
  H1 H2 H3 H4 H5
  0 0 0 0 0
 • Image :
  We found 3 images on this website. -
 • Frame :
  No
 • Flash :
  No
 • Size :
  19,210 characters
 • Meta Description :
  No
 • Meta Keyword :
  Yes

Domain Traffic Graph

Daily Rank

Daily Rank daotao.hnue.edu.vn

Daily PageViews

Daily PageViews daotao.hnue.edu.vn

Statistics

Unique Visitors daotao.hnue.edu.vn
Magestic Backlinks daotao.hnue.edu.vn